Hersenen, marketing en koopgedrag

Volgens Wikipedia is neuromarketing "een commercieel marketingcommunicatiegebied dat neuropsychologie toepast op marktonderzoek, waarbij de sensomotorische, cognitieve en affectieve reactie van consumenten op marketingstimuli wordt bestudeerd." De beschreven methode bestaat al een tijdje en wordt vaak gebruikt om het onderscheid te bepalen tussen gedrukte publicaties en online advertenties, waarbij wordt geleerd dat drukwerk nog steeds een belangrijke rol speelt in de mediamix van hedendaagse bedrijven.

Neuromarketing
Door gebruik te maken van neuromarketing kan in kaart worden gebracht wat een deelnemer "denkt" tijdens de interactie met marketingstimuli, of beter gezegd, wat de actieve emoties zijn tijdens deze interactie. Een deelnemer kan bijvoorbeeld een advertentie voor kleding te zien krijgen en met de EEG-headset (die gebruikt wordt om de hersenactiviteiten te meten) kan gemeten worden of de deelnemer geconcentreerd is, geïnteresseerd is of juist stress ervaart.

Kracht van drukwerk
Een recent onderzoek toont aan dat gedrukte publicaties onze hersenen op uiteenlopende en krachtigere manieren beïnvloeden. Er werden significante verschillen ontdekt in de manier waarop onze hersenen digitale en fysieke advertenties verwerken, waarbij een verscheidenheid aan neuromarketingmethoden werd gebruikt om de eerste reacties te meten. Een week later kregen de deelnemers dezelfde advertenties te zien om de impact op lange termijn te evalueren.

Resultaten
Enkele van de interessante bevindingen zijn dat digitale advertenties sneller worden verwerkt en dat gedrukte advertenties langer boeien. Wat opvalt, is dat deelnemers een week later een grotere emotionele reactie vertonen en printadvertenties beter onthouden. Dat komt doordat printadvertenties meer activiteit veroorzaken in hersengebieden die te maken hebben met waarde en verlangen.

Neem contact op
Heeft u behoefte aan (nieuwe) printcommunicatie? Neem contact met ons op! Bel ons op +32 (0)14 61 10 13 of stuur een e-mail naar info@daneels.be. Volg ons online op LinkedIn, Facebook en Instagram voor meer inspiratie!

Image
DMG_NeuroMark-nieuws.jpg